Inbjudan till presentation av utkastet till vägplan

Förbättring av landsväg 717 genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Höstves – landsväg 17746 (Kolkin siltatie) På grund av koronapandemin kommer inget traditionellt planeringsmöte att hållas. Istället kan invånare i området, markägare och andra intresserade bekanta sig…

Revidering av byggnadsordning

Ett program för deltagande och bedömning är framlagd 16.4–17.5.2021 i Korsholms ämbetshus (MBL 63 §): Åsikter kan framföras senast 17.5.2021 kl. 16.00 elektroniskt till byggnadstillsynen@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, byggnadstillsynen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.