Badförbud vid Sommarösund badstrand


Badstrand med brygga

Vid provtagning av badvatten vid Sommarösunds badstrand 8.8 och 10.8.2023 har provet överskridit kvalitetsrekommendationerna för intestinala enterokocker och badvattenkvaliteten uppfyller därmed inte kvalitetskraven. Därför har badstranden vid Sommarösund belagts med badförbud.

Det antas att skälet till den höga bakteriehalten är regnen innan provtagningen. De kan ha sköljt orenheter från markytan ut i havsvattnet.

Ett nytt prov tas från badvattnet vid Sommarösund 16.8.2023 för uppföljning av bakteriesituationen. Information om resultaten av det nya provet ges i början av nästa vecka.

Provtagningsresultaten för Korsholms badstränder

Flera nyheter