Åk gratis med Liftis bussar 22.9


Under bilfria dagen 22.9 står Lifti-bussarna till invånarnas förfogande gratis från morgon till kväll. Det gäller också den regionala linjen 30. Erbjudandet gäller inte servicebussarna.

Människor stiger på buss.

− Vi vill sporra alla till ett hållbart färdsätt och till att med låg tröskel använda lokalbussarna. Nu har man en bra möjlighet att bekanta sig med Liftis tidtabeller och rutter gratis, säger Liftis kollektivtrafikexpert Anastassia Backlund.

Liftis bussar går på biogas, så om du väljer bussen minskar du utsläppen i trafiken.

De linjer som trafikerar till eller via Korsholm är linje 6 (Vasklot –  Vasa centrum –  Smedsby) och den regionala linjen 30 (Vasa – Lillkyro – Norrvalla.)

Länk till busstidtabellerna och rutterna.

Flera nyheter