Österbottens landskapsplan 2050

Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 2–31.3.2022. Programmet presenteras för alla intresserade på ett digitalt informationsmöte 14.3.