Kandidatansökningar

Kandidatansökningarna och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen ska lämnas till centralvalnämnden senast tisdagen den 4 maj kl. 16.00.