Riksdagsvalet 2.4.2023

Läs mera om förhandsröstning, röstning på valdagen, hemmaröstning, röstning på vårdanstalter och valreklamställningar.

Sommarjobb och sommarjobbssedlar

Ansökningstid för sommarjobbssedlar: 1–19.2.2023 kl. 23.59.
Ansökningstid för sommarjobb: 6.2 kl. 12.00 – 5.3.2023 kl. 23.59.