Kommunen premierar

Välfärdsutskottet har utsett Camilla Forsén-Ström och Pernilla Vikström till Årets kulturpersoner och Virpi Snickars till Årets eldsjäl. Ungdomsfullmäktige har utsett Felicia Lindström till Årets ungdom 2021. Vi gratulerar! Camilla Forsén-Ström och Pernilla Vikström är Årets kulturpersoner i Korsholm 2021 Till…

Valreklamställningar

Enligt kommunförbundets rekommendationer börjar valaffischeringen 5.1.2022. Korsholm har en officiell valreklamställning. Den finns på Smedsby torg.