Svara på Liftis kundenkät om kollektivtrafiken


Vasas och Korsholms gemensamma kollektivtrafik Lifti inledde sin verksamhet 1.7.2022. Invånarnas åsikter om hur kollektivtrafiken fungerar kartläggs igen med hjälp av en årlig invånarenkät. Genom att besvara enkäten kan du påverka hur kollektivtrafiken utvecklas.

Tre personer framför en rosa buss. Kolme henkilöä pinkin linja-auton edessä.

Syftet med kundenkäten är att samla in passagerarnas erfarenheter av olika servicefaktorer inom kollektivtrafiken, såsom av tidtabellerna, renligheten i bussarna, kundbetjäningen och reseplaneraren. Enkäten liknar föregående års enkäter för att det ska vara möjligt att jämföra de erhållna svaren med varandra.

Länk till enkäten.

Enkäten är öppen till och med 20.8.2023.

Flera nyheter