Kartläggning av byggnadsbestånd

Korsholms byggnadstillsyn utför en kartläggning av byggnadsbeståndet i kommunen. Alla fastigheter i kommunen kontrolleras.

Solpaneler planeras till Korsholms ämbetshus tak

Om allt går vägen installeras i sommar solpaneler på Korsholms ämbetshus tak. Business Finland har beviljat understöd för anskaffningen, nästa steg är att upphandla leverantör.

Ny karttjänst för lediga bostadstomter i Korsholm

Korsholms kommun har tagit i bruk en ny karttjänst där kommunens lediga bostadstomter presenteras. Via karttjänsten får användaren snabbt en överblick över tomternas läge och basuppgifter om dem.