Ändring av del av Stormossen detaljplan

KUNGÖRELSE Ett program för deltagande och bedömning är framlagt 17.–30.8.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBL 63 §). Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Åsikter kan framföras senast 30.8.2021 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller…

Framlagda planer

Följande planer är framlagda 10.8–8.9.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen: Söderskogen detaljplanEtt förslag till plan är framlagt (MBF 27 §). Detaljplan för Hemskog 2 i BöleEtt förslag till plan är framlagt (MBF 27 §). Ändring och utvidgning av detaljplan för…

Fältarbete i Helsingby och Toby

Korsholm kommun utför i samarbete med Tidorum arkitektur och byggnadsvård en för landskaps- och kulturmiljöinventering för uppgörande av Helsingby-Toby delgeneralplan. Inventeringarna pågår under veckorna 28–34. Närmare information www.korsholm.fi/planer eller Tidorum arkitektur och byggnadsvård, Ruusa Viljanen Rossi tfn +46 705 831 211

Vattenmätaravläsningen

Du kan enklast anmäla mätarställningen via webben, där du samtidigt kan kontrollera vattenförbrukningen i din fastighet.

Plan över Hästhagen – Äppeldalens rekreationsled.

Plan över rekreationsled i Smedsby är framlagt 26.5–24.6.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen: Plan över Hästhagen – Äppeldalens rekreationsled. Leden går längs grönområdet från Källängsvägen i norr till Vasa stadsgräns i söder.Ett förslag till plan är framlagt (MBF 46 §).…