Vattenavbrott kan förekomma i Solf 2.11 på grund av servicearbeten


Vattenverket utför servicearbeten i vattenledningsnätet på Tallbackens bostadsområde i Solf torsdag 2.11. På grund av servicearbetena kan det förekomma vattenavbrott 2.11 mellan klockan 9 och 15.

vattenkran

Efteråt kan det förekomma luft i ledningarna samt missfärgningar. Detta avhjälps med att tappa kallt vatten en stund.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet medför.

Flera nyheter