Helsingby-Toby delgeneralplan målworkshop 15.11.2023


Korsholms kommun har inlett utarbetandet av en delgeneralplan för Helsingby–Tobyområdet. Onsdag 15.11. kl. 18.00–20.00 ordnas en målworkshop för alla intresserade i Helsingby skola.

Landsbygd.

Korsholms kommun har inlett utarbetandet av en delgeneralplan för Helsingby–Tobyområdet. Onsdag 15.11. kl. 18.00–20.00 ordnas en målworkshop för alla intresserade i Helsingby skola.

Vid evenemanget presenteras målen för och innehållet i det planeringsarbete som inletts samt naturutredningar och andra utredningar som uppgjorts för planläggningen. Viktigt innehåll under kvällen är också gemensamma diskussioner om utvecklingen av markanvändningen och byggandet i Helsingby-Tobyområdet.

Vi hoppas på en livlig diskussion och fri brainstorming om bland annat följande teman:

  • utvecklingsbehoven för trafiksäkerhet, vägar, gång och cykling i området
  • natur, jordbruket, kulturmiljöer och landskap som en del av områdets identitet och livsmiljö
  • framtidens boende och boendeformer
  • utveckling av service och rekreationsmöjligheter i området

Kom och diskutera, kom med idéer och påverka utvecklingen av Helsingby-Tobyområdet! Evenemanget hålls på Helsingby skola onsdag 15.11. kl. 18.00–20.00. Kaffeservering.

Varmt välkommen!

Flera nyheter