Inbjudan till interaktion


Riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela, översiktsplan, Korsholm, Laihela. Interaktion 9.10 (på finska) och 10.10 (på svenska). Mötet är öppet för alla som bor i området, markägare, andra som använder vägen och dem som är intresserade av projektet. Utkastet till plan kan studeras på projektets webbplats från 4.10.2023.

yellow and black heavy equipment on snow covered ground during daytime

Riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela, översiktsplan, Korsholm, Laihela.

Interaktion 9.10 (på finska) och 10.10 (på svenska).

Mötet är öppet för alla som bor i området, markägare, andra som använder vägen och dem som är intresserade av projektet. Utkastet till plan kan studeras på projektets webbplats från 4.10.2023.

Arrangör: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Flera nyheter