Vattentjänstverket utför servicearbete i Karperö 24–26.1


Korsholms vattentjänstverk utför servicearbete på vattenledningarna i Karperö norr om Bäckstået. Arbetet pågår 24.1-26.1.2024.

Många rör ovanpå varandra. Monta putkea kasassa.

På grund av omkopplingsarbete på vattenledningsnätet kan vattendistributionen tidvis vara avbruten mellan kl 13-16.

Efter avbrotten kan vattentrycket vara ojämnt och vattnets färg kan avvika från det normala.

Problemet försvinner genom att spola kallt vatten.

Vi beklagar störningen.

Tilläggsuppgifter ges av arbetsledare Mats Lall på telefonnumret 050 69 613.

Flera nyheter