Hållbarhetsveckan uppmärksammas i Korsholm 25.9–1.10


Hållbarhetsveckan firas i år 25.9-1.10. I Korsholm ordnas en hel del program under veckan. Bland annat ordnar kommunen hållbarhetscafé i ämbetshuset onsdag 27.9 klockan 13–16.

Flygfoto av Karperö med texten Hållbarhetsveckan

På hållbarhetscaféet får man bekanta sig med hur Korsholms kommun jobbar med hållbarhetsfrågor.

Kommunens olika sektorer berättar och visar upp sitt hållbarhetsarbete i ämbetshusets aula. I matsalen ordnas miniföreläsningar med hållbarhetstema samt kaffeservering. Evenemanget är öppet för alla intresserade. Välkomna!

Länk till evenemanget.

Också biblioteket och Korsholms vuxeninstitut uppmärksammar Hållbarhetsveckan. Biblioteket ordnar en utställning med böcker som berör hållbarhet på olika sätt. På biblioteket får man också lära sig vika bioavfallspåsar av gamla dagstidningar.

På vuxeninstitutet ordnas en avgiftsbelagd föreläsning måndag 25.9 om hur man kan skapa hållbara livslånga vanor.

Skolorna och daghemmen uppmärksammar också Hållbarhetsveckan i sin verksamhet. Bland programpunkterna finns till exempel hållbarhetsbingo, skräpsortering och en kampanj för att minska matsvinnet.

Länk till allt program som ordnas i Korsholm under Hållbarhetsveckan.

Flera nyheter