Hållbarhetscafé


Kom och bekanta dig med hur Korsholms kommun jobbar med hållbarhetsfrågor! Onsdag 27.9 klockan 13–16 bjuder vi in till hållbarhetscafé i ämbetshuset.

Affisch med texten hållbarhetscafé

På programmet:

 • Mässa i aulan  –  kommunens olika sektorer ställer ut och berättar om sitt hållbarhetsarbete
 • Miniföreläsningar i matsalen
 • Idélåda för hållbarhetsidéer
 • Kaffeservering

Hållbarhetscaféet öppnas av kommundirektör Rurik Ahlberg.

Välkomna! Evenemanget är öppet för alla intresserade.

Program i matsalen

 • 13.00: Välkomsthälsning av kommundirektör Rurik Ahlberg
 • 13.10: Korsholms kommuns klimatstrategi och främjande av cirkulär ekonomi – utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala
 • 13.30: Korsholms vuxeninstitut presenterar sitt kursutbud kring temat hållbar utveckling –  rektor Monika Fröjdö
 • 13.50: Hållbart byggande –  ledande byggnadsinspektör Michael Ek
 • 14.10: Hållbarhet inom kosthållet – kosthållschef Marcus Åkerblom
 • 14.30 Älvbyarnas omställningsprojekt – projektledare Emma Wester
 • 14.50: Korsholms gymnasiums hållbarhetsteam, Team Sustain, berättar om sitt hållbarhetsarbete
  15.10: Bildningens klimatprojekt ”Hack the climate” och kommunens skolträdgårdsprojekt – Ulrica Taylor, pedagogisk planerare

Utställare i aulan

 • Korsholms vuxeninstitut (hantverk med återbruk, info om kurser med hållbarhetstema)
 • Korsholms bibliotek: e-böcker, Sportoteket (utlåning av idrottsredskap) och fröbiblioteket
 • Bildningstjänster
 • Vasa stads och Korsholms kommuns kollektivtrafik Lifti
 • Gör en miljögärning och övergå till e-faktura – ekonomidirektör Henrik Sandback på plats för att svara på frågor om e-fakturor kl. 14 –15 

Evenemanget ordnas av kommunens hållbarhetsteam och är en del av Hållbarhetsveckan i Österbotten som ordnas 25.9–1.10.

Flera nyheter