Taklagsfest på simhallsbygget i Korsholm – simhallen öppnar sommaren 2024


Bygget av Korsholms simhall avancerar enligt tidtabellen. Fredag 3.11 firades taklagsfest på bygget och den nya simhallen står klar i juni 2024.

byggarbetare

– Som bäst pågår bland annat kakelarbeten i simhallens omklädnings- och duschutrymmen. Kakelsättningen i bassängutrymmet och färdigställandet av stålbassängen inleds i slutet av november, berättar projektchef Keijo Ullakko.

För tillfället håller man också på att mura fasaden och utföra plåtarbeten på taket. Inom november månad ska också gatan och gården asfalteras förutsatt att vädret tillåter det.

Simhallen får fyra 25 meters banor, en terapibassäng, en barnbassäng, en kallbassäng, en plaskbassäng och en vattenrutschbana.

–  Det här blir ett stort tillskott till den hälsofrämjande verksamheten i kommunen, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Kakelarbeten pågår i dusch- och omklädningsutrymmena.

Hotell Vallonia får samtidigt 21 nya hotellrum samt ett kongresscenter med nio kongressrum i den nya byggnaden. Kongresscentret rymmer totalt cirka 200 personer. Hotellets nya utrymmen blir klara inom april månad 2024.

Öppet för allmänheten kvällar och helger

Planen är att simhallen håller öppet med begränsade öppettider under sommaren och öppnar fullt ut i augusti 2024. Vardagar dagtid används simhallen för bildningssektorns behov samt andra kurser och grupper.

Från och med hösten kommer simhallen att hålla öppet för allmänheten under vardagskvällar och på helger. Planen är också att ordna morgonsimning två dagar i veckan.

Simhallsavgifterna är inte fastslagna ännu men utgångspunkten är att priserna ska hålla samma nivå som nejdens övriga simhallar.

Kommunen kommer att anställa ny personal för att driva verksamheten i simhallen. Det behövs en idrottskoordinator, en simlärare och personal till kassa och övervakning.

Den nya idrottskoordinatorn anställs i början av år 2024. En del av kassa-/övervakningspersonalen anställs från april/maj 2024 medan den resterande delen samt simläraren anställs från augusti 2024.

Städning, fastighetsskötsel och teknik sköts som köptjänster.

Taklagsfest 3.1.2023

Bilder: Ari Hautamäki/ Spin Off Media

Fakta om bygget

  • Simhallen byggs av Fastighets AB Torgvägen 2 som ägs gemensamt av Korsholms kommun och Vallonia
  • Simhallen byggs på första våningen i en ny fastighet på hotell Vallonias tomt i Smedsby centrum. Kommunen äger aktierna som berättigar till simhallen och sköter om verksamheten.
  • Byggnadens våningsyta är 2317 kvadratmeter och den totala ytan är 3414 kvadratmeter.
  • Byggarbetet inleddes i september 2022 och huvudentreprenör är YIT.
  • Totalkostnaderna för bygget är 12 450 000 euro som fördelas enligt följande:
  • Hotellet 5 250 000 euro
  • Simhallen 7 200 000 euro
Flera nyheter