Ny planeringsreservering för anodmaterialfabrik på GigaVasa-området


Shanghai Shanshan Lithium Battery Materials Technology Co., Ltd (nedan Shanshan) har gjort en planeringsreservering av en tomt på Korsholms del av GigaVasa-området för att bygga en anodmaterialfabrik. Shanshan planerar att bygga en produktionsanläggning för anodmaterial med en produktionskapacitet på 100 000 ton.

Bild av GigaVasa-området

Samhällsbyggnadsutskottet i Korsholm godkände förhandsreserveringen den 1 november. Tomt nummer 3019 som företaget har reserverat är cirka 52,5 hektar stor. Shanshan planerar att bygga en produktionsanläggning vars årliga produktionskapacitet på 100 000 ton baserar sig på syntetisk grafit i litiumjonbatterier.

Företaget börjar förbereda miljökonsekvensbedömningen under förhandsreserveringen, så att den kan inledas så fort som möjligt. Målet är att det första skedet av produktionen ska inledas 2026. När hela kapaciteten utnyttjas kan fabriken skapa över tusen nya arbetstillfällen.

– Shanshans förhandsreservering sätter i gång en ingående process, vars syfte är inget mindre än att förnya Finlands industriprofil. Det här är ett historiskt ögonblick ur både regional och nationell synvinkel. Från och med nu kommer man att jobba hårt för att göra en bra miljökonsekvensbedömning som uppfyller alla krav. Det är ett enormt arbete, för det här är en av de första fabrikerna i sitt slag i Finland, berättar Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.

– Vi är stolta över att få välkomna Shanshan till GigaVasa-området. Vårt systematiska arbete för att skapa det mest hållbara batterifabriksområdet, där synergierna mellan olika aktörer maximeras, tilltalar alla aktörer inom batteriindustrin, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Vårt mål är att uppnå en fullständig övergång till ren energi. En produktionsanläggning på GigaVasa-området med en årlig produktion på 100 000 ton kan bemöta efterfrågan på anodmaterial på den europeiska marknaden. De här anodmaterialen kan användas för att tillverka litiumbatterier på cirka 100 GWh, vilket motsvarar behovet för uppskattningsvis 1 500 000 elfordon. GigaVasa är en föregångare för hållbara batterifabriksområden, vilket var ett av huvudkriterierna när Shanshan valde produktionsort i Europa, berättar Shanshan Technologys verkställande direktör Ding Xiaoyang.

– För den europeiska batteriindustrin innebär den här nyheten ett betydande steg mot en hållbar och resilient produktionskedja för anodmaterial. Möjligheten att utnyttja den finländska sakkunskapen inom batteriindustrin och vår miljövänliga, klimatneutrala elproduktion bidrar till ytterligare investeringar inom batteriindustrin och fler arbetsplatser i Finland, berättar Markku Kivistö, direktör för Cleantech på Invest in Finland, som är en del av Business Finland.

Flera nyheter