Vatten- och avloppsledningar saneras på Tallbacken i Solf


Vecka 33 inleds arbetet med att sanera vatten- och avloppsledningarna på Tallbacken i Solf.

Många rör ovanpå varandra. Monta putkea kasassa.

Arbetet sker längs Näsvägen och Kyrkstigen samt på den södra sidan av Himisbackvägen nere vid åkermarken. Kommunen utför samtidigt underhållsarbeten längs vatten- och avloppslinjerna i området.

J-P Revahl fungerar som huvudentreprenör vid saneringsarbetet.

Saneringsarbetet kan medföra en del störningar i den vardagliga trafiken, vilket kan leda till att boende eventuellt måste köra till sin fastighet från ett annat håll än normalt under någon tidsperiod, men framkomligheten till fastigheterna kommer ändå att säkerställas. Endast under korta tidsperioder kan det förekomma störningar i gårdstrafiken. I sådana fall informeras det separat till de berörda på förhand.

Projektet inleds i mitten av augusti och kommer att vara helt färdigställt i slutet av oktober 2023.

Michael Sandelin fungerar som ansvarig arbetsledare för projektet från Revahls sida.

Kontaktuppgifter: michael@revahl.fi, telefonnummer 050-321 8440

Mats Lall fungerar som projektansvarig från kommunens sida. Kontaktuppgifter: mats.lall@korsholm.fi, telefonnummer 050-696 13

Länk till trafikstyrningsplan.

Flera nyheter