Gångtunnlar i Smedsby centrum piffas upp


Fyra gångtunnlar i Smedsby centrum piffas upp de kommande veckorna. Det gäller tre gångtunnlar under Korsholmsvägen och en under Centrumvägen.

Gångtunnel

Gångtunnlarna sandblästras och målningen förnyas. Under arbetets gång kan gångtunnlarna användas normalt, men arbetet orsakar damm och oljud.

Arbetet ska vara klart inom augusti månad.

Flera nyheter