Bygget av Korsholms bildningscampus inleds i början av juli


Bygget av Korsholms bildningscampus inleds i början av juli, vecka 27. Då anländer grävmaskiner och lastbilar till bygget.

byggarbetsplats /työmaa

Lujatalo är entreprenör för skede 1 av bygget. I skede 1 byggs den nya D-byggnaden som ska inrymma nya undervisningsutrymmen för Korsholms högstadium och Mustasaaren Keskuskoulu. Byggnaden ska stå klar till skolstarten 2025.

Projektledare från kommunens sida är projekteringsingenjör Erik Rönnqvist.

Byggprojektet Korsholms bildningscampus är kommunens genom tiderna största husbyggnadsprojekt. Bildningscampuset blir en helhet för barn och elever från småbarnspedagogik upp till årskurs 9 på både finska och svenska samt Korsholms gymnasium.

Länk till mer information om Korsholms bildningscampus.

Flera nyheter