Rondellbygget i Smedsby avancerar – Korsholmsvägen öppnas för trafik den 14 augusti


Rondellbygget i Smedsby avancerar. Den avstängda delen av Korsholmsvägen öppnas för trafik måndagen den 14 augusti på förmiddagen.

Kiertoliittymä

Asfalteringen vid rondellen påbörjades den 10 augusti. En del arbetsskeden återstår att göras innan hela projektet är klart men dessa arbeten kan göras fastän vägen är i användning. Det som återstår är bland annat stenläggningen.

– Entreprenadtiden tar slut den 30 september så senast då ska allt vara helt klart, säger projekteringsingenjör Hans Hjerpe.

Till och med den 13 augusti leds trafiken utmed Smedsbyvägen–Centrumvägen till Korsholmsvägen, se bilagan.

Gång- och cykeltrafiken påverkas veckorna 30-32 enligt bifogad planering:

Flera nyheter