Konstaterad salmonellaförekomst i katter


Salmonella har konstaterats hos katter inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde. Eftersom salmonella kan smitta till människa från småfåglar och katter är handhygienen viktig.

Under våren har det spekulerats i media angående sjuka men också angående några avlidna katter i vårt område. De flesta katter har repat sig och mår idag bra, antalet besök vid veterinärmottagningarna har också minskat en aning den senaste tiden.

En del av kommunveterinärerna inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde har skickat in avföringsprover från sjuka katter för analys till Livsmedelsverket och det har konstaterats Salmonella typhimurium i provsvaren. Denna typ av salmonella är vanligt förekommande, djurburna bakterier som kan orsaka tarminfektioner och allmänna infektioner. Man misstänker att småfåglar kan vara orsaken till salmonellaförekomsten hos katter och detta är i och för sig ingen ovanlighet, men det stora antalet kattpatienter har orsakat mera arbete inom veterinärkåren.

Det finns över 2 500 kända serotyper av salmonella. I Finland hör S. typhimurium hör till de vanligaste serotyperna som orsakar sjukdomen hos människor. Salmonella sprids vanligtvis via livsmedel som kontaminerats med avföring från människor eller djur som bär på bakterien. Den kan också smitta mellan människor, till exempel om handhygienen är bristfällig.

Man misstänker att en del kattägare eller familjemedlemmar till en del av insjuknade/ avlidna katter har haft salmonellaliknande symptom och i ett fall har salmonellasmitta hos en familjemedlem även konstaterats via provtagning. 

Eftersom salmonella kan smitta till människa från småfåglar och katter är handhygienen viktig. Tvätta händerna noga efter rengöring av kattlådor och efter kontakt med fågelbord, och förstås alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar. Var också uppmärksam på symtom hos familjekatter. I synnerhet små barn bör undvika kontakt med en katt som är sjuk.

Det är också viktigt att man inom primärproduktionen fäster uppmärksamhet vid en eventuell högre smittorisk av katter som är sjuka.

Flera nyheter