Kommunen informerar invånarna om driftstörningar via sms


Invånare i Korsholm får nu störningsmeddelanden från vattentjänstverket och teknisk service direkt till sin mobiltelefon. Den som inte har offentligt telefonnummer måste registrera sig manuellt.

händer som håller i mobiltelefon

Tack vare den nya sms-tjänsten som tagits i bruk kan kommunen snabbt och smidigt nå sina kunder i ett specifikt område som berörs av till exempel vattenavbrott, vägarbeten eller störningar i vägunderhållet.

Störningsmeddelanden skickas automatiskt till alla kommuninvånare som är över 16 år och har offentligt telefonnummer. Kontaktuppgifterna hämtas ur befolknings- och telefonregister.

Den som inte har offentligt telefonnummer måste registrera sig separat för att beställa störningsmeddelandena. Det samma gäller om man vill ta emot störningsmeddelanden för sin sommarstugeadress eller om man bor på hyra. Det går också att registrera flera adresser, till exempel sin arbetsplats eller adressen till en nära anhörig. 

Sms-tjänsten är gratis för användaren.

– Vattentjänstverket och teknisk service hoppas att många registrerar sig. Att kunna förmedla störningsmeddelanden direkt till kunderna som berörs är mycket effektivare än att försöka nå målgruppen via tidningsnotiser och sociala medier, säger vattenförsörjningschef Andreas Granholm.

På Korsholms kommuns webbplats finns också en ny störningskarta där vattentjänstverket och teknisk service kan programmera in information om planerade avbrott, plötsliga störningar, underhållsarbeten med mera.

Länk till registreringsmodulen och störningskartan på kommunens webbplats: https://korsholm.fi/boende-och-samhalle/vattentjanstverket/storningskarta

Flera nyheter