Korsholms kommun delar ut 236 000 euro i bidrag och stipendier


Korsholms kommun delar i år ut totalt 236 200 euro i bidrag och stipendier.

Sedlar upphängda på vägg

Välfärdsutskottet har beviljat 186 502 euro och framtids- och utvecklingssektionen har beviljat 49 698 euro. Bidragen fördelas enligt följande:

Byautvecklingsbidrag 49 698 euro

Guldkant för äldre 9 900 euro

Projektbidrag, kulturverksamhet 7 000 euro

Verksamhetsbidrag kulturverksamhet 49 720 euro

Kultur- och konstnärsstipendier 3000 euro

Verksamhetsbidrag simskolor 4000 euro

Verksamhetsbidrag idrottsverksamhet 51 385 euro

Allmännyttiga verksamhetsbidrag 17 210 euro

Driftsbidrag för föreningshus 14 944 euro

Verksamhetsbidrag barn- och ungdomsverksamhet 27 943 euro

Ungdomsbonus 1 400 euro

Byautvecklingsbidrag

Petsmo ungdomsförening 5525 euro

Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola 3167 euro

Replot Ungdomsförening 217 euro

Iskmo Jungsund Hembygdsforskare 975 euro

Vassor Bys Samfällighet 9000 euro

Västerhankmo Ungdomsförening 8000 euro

Ostrobothnia Australis 7500 euro

Solf Pensionärs- förening 1814 euro

Solf Ungdomsförening 2500 euro

Norra Köklot Samfälligheter 7500 euro

Koskö bys smf 2475 euro

Kuni Byaförening 600 euro

Vallvik HF 425 euro

Guldkant för äldre

Kvevlaxnejdens pensionärsklubb rf beviljas 800 € för 50-årsjubileumsskrift.

Kvevlaxnejdens pensionärsklubb rf beviljas 1500 € för bouleutrustning.

Korsholms pensionärsförening rf beviljas 2100€ för uppsökande verksamhet: Guidad busstur, alternativt Må bra dag på Aktivera för föreningens äldre som inte har möjlighet att delta i ordinarie verksamhet.

Solf pensionärshemsförening beviljas 1000 € för guldkant för de boende vid pensionärshemmet.

Södra Vallgrunds ungdomsförening rf beviljas 2000 € för lunchträffar för byns äldre, med möjlighet till taxiskjuts vid behov.

Karperö Marthaförening rf beviljas 500 € för Trivselkväll vid Solgård: sång och musik med Ann-Katrin Burman och Yngve Lithén, kaffe och hembakt.

Korsholms hvc’s pensionärer beviljas 2000 € för Må bra dag för pensionerad vårdpersonal i Korsholm.

Projektbidrag för kulturverksamhet

Solf Byaråd rf beviljas 5000 euro för projektet Muralmålning i Solf. Bidraget kan användas för konstnärsarvoden och arbetsmaterial.

Vassor bys förlag/historiekommitté beviljas 2000 euro för projektet ”Dokumentation av Vassor by i bokformat och digitalt”. Bidraget kan användas för tryckkostnader, arbetsmaterial och hyror.

Kulturverksamhet

Fria musikskolor (68 euro/elev, 21 828euro):
Garantiföreningen för Kvevlax musikskola 8 500 euro
Understödsföreningen för Bjarnes musikskola 7 616 euro
Musikskolan i Norra Korsholm och Köklot 4 760 euro
Veikids 952 euro (Obs! öronmärkta för Musikverkstadsverksamhet)

Scenkonst, Teaterföreningar (7500 euro):
Understödsföreningen för Korsholms teater rf 3500 euro
Skäriteatern rf 4000 euro

Musei- och hembygdsföreningar med egen museibyggnad (13 900 euro):
Replot skärgårds hembygdsförening (Granösunds fiskeläge) 6000 euro
Björkö Fornminnesförening (Mårtes museum) 4000 euro
Replot museiförening 1000 euro
Kvevlax hembygdsförening 1000 euro
Västerhankmo hembygdsförening 1000 euro
Smedsby hembygdsförening 900 euro

Sång- och musik, Körer och musikföreningar (3500 euro):
Kvevlax sångkör 1000 euro
Korsholmsgillet 600 euro
Smedsby Hornkapell – Korsholms Big Band 500 euro
Singsby sångkör 500 euro
Kvevlaxgille 500 euro
StämmBandet 400 euro

Övrig kulturverksamhet (3000 euro):
Skräddar-Antas stuga 1700 euro
Koskö hembygdsförening 1300 euro

Kultur- och konstnärsstipendier

Christian Jansson 1000 euro

Eddie Österåker 1000 euro

Susanne Broända 1000 euro

Allmännyttig verksamhet

Björkö båtklubb rf. 1 900 euro

Folkhälsan i Kvevlax 735 euro

Hagnäs-Vassor fiskargilles Maskinsektion rf. 735 euro

Iskmosunden rf. 685 euro

Karperö skifteslags smf, vassklippningskommitén rf. 735 euro

Korsholms krigsveteraner rf. 625 euro

Korsholms pensionärsförening rf. 1 250 euro

Norra Vallgrund by ungdomsförening rf 450 euro

Petsmo byaförening 450 euro

Petsmo båtklubb/vassklippningssektionen 535 euro

Pohjola-Norden i Korsholm r.f 450 euro

Replot Byaråd rf. 450 euro

Ruth Marthaförening r.f 375 euro

Sepänkylän Martat ry. 300 euro

Solf Byaråd rf 375 euro

Tuovilan Martat ry. 300 euro

Vasa-Korsholm guider 350 euro

Vasa mathjälp rf 3 025 euro

Vasanejdens släkt- och bygdeforskare rf 150 euro

Vassor marthaförening rf 375 euro

Wasa Ungdomsförening Skatila rf 1 000 euro

Wassor UF 450 euro

Österbottens fiskarförbund rf. 400 euro

Österhankmo Marthaförening rf 375 euro

Österhankmo smf, fiske och vattenskötselutskottet 735 euro                               

Simskolor

Folkhälsan i Björköby 407 euro

Folkhälsan i Korsholm 5 313 euro

Folkhälsan i Kvevlax 2 135 euro

Folkhälsan i Replot 2 657 euro

Folkhälsan i Solf-Sundom 3 488 euro

Idrottsverksamhet

BK PlayBoys 100 euro

Botnia Dirtriders 865 euro

Bölen Tiikerit 700 euro

FC KoMu 3 590 euro

FC Kuffen 3 450 euro

Hankmo IF 2 155 euro

Hippowasa 825 euro

IF Femman 13 615 euro

IF Hoppet 1 030 euro

IF Kvarken 1 880 euro

Iskmo-Jungsund BK 7 770 euro

KM Volley – 86 170 euro

Korsholms sportryttare 1 605 euro

Kvevlax idrottsvänner 2 800 euro

Skatila IK 990 euro

Skatila Jakt och skytteförening 730 euro

Solf IK 9 110 euro

Driftsbidrag för föreningshus

Björkö UF Stjärnan 1 090 euro

Byagårdsförening i Toby 335 euro

Folkhälsan i Solf-Sundom 779 euro

Iskmo-Jungsund UF 653 euro

Koskö HF 548 euro

Kuni BF 56 euro

Kvevlax UF 958 euro

Norra Vallgrund UF 409 euro

Petsmo UF 409 euro

Replot UF606 euro

Rönnvik HF 349 euro

Smedsby UF2 153 euro

Solf UF 1 156 euro

Tölby HF 596 euro

UF Havsbandet 824 euro

UF Hoppet 693 euro

Vallvik HF 358 euro

Vassor Marthaförening 212 euro

Vikingborg UF-HF 367 euro

Västerhankmo UF125 euro

Wasa UF Skatila 981 euro

Wassor UF 424 euro

Österhankmo HF-UF 381 euro

Barn- och ungdomsverksamhet

Ahjopartio 850 euro

Björkö UF Stjärnan 940 euro

Korsholms 4H förening 13 613 euro

Korsholms spejare 850 euro

Kvevlax UF 1 095 euro

Petsmo UF 1 091 euro

Replot UF 660 euro

Smedsby UF 1 077 euro

Solf UF 790 euro

Stormlyktan Kvevlax 850 euro

Team Pegasos 200 euro

Tölby HF 850 euro

UF Havsbandet 950 euro

UF Hoppet 875 euro

Vallvik HF 421 euro

Västerhankmo UF 1 010 euro

Älvbyarna i Östra Korsholm 1 065 euro

Österhankmo HF & UF 756 euro

Ungdomsbonus

UF Havsbandet 900 euro för ordnande av resa till MegaZone

UF Hoppet 500 euro för ordnande av Tjejsnack

Flera nyheter