Barn och äldre får uppleva rörelseglädje tillsammans i höst


Barn och äldre i Korsholm får uppleva rörelseglädje tillsammans i höst. Under sju gemensamma evenemang för förskolebarn och seniorer blir det lekar, spel och samarbetsövningar. Rörelseglädje-evenemangen förverkligas gemensamt mellan två pågående projekt i kommunen: Rörelse i vardagen för äldre och Småbarnspedagogiken i rörelse.

Barn och vuxna på gräsplan

– Vi hoppas att evenemangen ska glädja både barnen och de äldre och att de också ska leda till ökad respekt och förståelse mellan generationerna, säger idrottsledaren Simon Granlund, projektkoordinator för projektet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Programmet är planerat så att det passar både barn och seniorer. På programmet står bland annat målning på lakan, lekar, samarbetsövningar och minnesspelet Memory med rörelseinslag.

I evenemangen deltar seniorer från Korsholms pensionärsförening och förskolebarnen har också fått bjuda in sina mor- eller farföräldrar eller annan äldre närstående.

Det första Rörelseglädje-evenemanget ordnades onsdagen den 30 augusti i Smedsby. Cirka 75–80 förskolebarn och seniorer deltog i programmet.

Rörelseglädje-evenemangen pågår i cirka 1,5–2 timmar och i programmet ingår mellanmål.

Datum för höstens Rörelseglädje-evenemang

30.8 Smedsby gräsplan

31.8 Smedsby gräsplan

5.9 OddInn, Söderudden

7.9 Kvevlax sportplan

12.9 Kvevlax sportplan

14.9 Stundars

21.9 Carpella

Flera nyheter