Resultat av föräldraenkät om småbarnspedagogik och förskola


Enligt lagen om småbarnspedagogik ska barnens vårdnadshavare ha möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamhetenSamtliga vårdnadshavare som har barn inom småbarnspedagogik och förskola har getts möjlighet att besvara en föräldraenkät.

Flera nyheter