Anbudsförfrågan för byggande av tryckavloppsledning i Västerhankmo, skede 3


I denna anbudsförfrågan ingår det tredje och sista delprojektet vars omfattning framgår av bifogad karta och specifikationen i ”Anbudets innehåll”.

Vattenrör.

Utbyggnaden av kommunalt avloppsledningsnät i Västerhankmo inleddes 2020 och har delats upp i flera
delprojekt under åren 2020–2023. I denna anbudsförfrågan ingår det tredje och sista delprojektet vars
omfattning framgår av bifogad karta och specifikationen i ”Anbudets innehåll” nedan. Den uppskattade
totalsträckan är ca 1550 m.

Ledningsnätet byggs till största delen som ett s.k. tryckavloppsledningsnät. Anskaffning och installationen
av linjepumpstationen ingår i anbudsförfrågan. Fastigheterna ansluts via tryckavlopp med fastighetsvisa
pumpstationer som vattentjänstverket anskaffar och levererar till resp. fastighet.
De fastighetsvisa pumpstationernas installation hör till fastighetsägarna och skall således inte beaktas i
anbudspriset.

15.6.2022 UPPDATERAT MED R1B MÄNGDFÖRTECKNING

Flera nyheter