Upphandling av byggnadsinventering för Björkö-Replot yttre skärgård


Anbud begärs för en byggnadsinventering, vilken ska ligga till grund för den pågående revideringen av Björkö-Replot stranddelgeneralplan.

Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.5.2023.

Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast måndagen den 29.5.2023 kl.16.00.

Flera nyheter