Anbudsförfrågan: innehållsproduktion till Korsholms kommuns informationstidning


Korsholms kommun upphandlar innehållsproduktion för Korsholm informerar för året 2024 med option för år 2025.

Korsholm informerar.

Korsholms kommun upphandlar innehållsproduktion för Korsholm informerar för året 2024 med option för år 2025. Korsholms kommun begär anbud på produktion av textartiklar på svenska och finska samt bilder till den kommunala informationstidningen under året 2024 med option för år 2025. Anbudet ska även innehålla videomaterial för sociala medier. Videomaterialet ska vara relaterat till artiklarna som anbudsgivaren producerar.

Frågor och svar:

Inga frågor.

Flera nyheter