Korsholms kommun begär anbud på elevskjutsar för förskola och grundläggande utbildning


Korsholms kommun begär anbud på elevskjutsar för förskola och grundläggande utbildning.

Upphandlingen har publicerats på Hilma https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/, under namnet Upphandling av elevskjutsar för förskola och grundläggande utbildning.

Flera nyheter