Anbudsförfrågan: tryckning och distribution av Korsholms kommuns informationstidning


Kommunen upphandlar tryckning och distribution av kommunens informationstidning för år 2024 med option för år 2025.

Mustasaari tiedottaa.

Korsholms kommun ger ut en kommunal tvåspråkig informationstidning vid namn Korsholm informerar. Kommunen svarar för innehållet och materialet till tidningen. Kommunen upphandlar tryckning och distribution av Korsholm informerar för år 2024 med option för år 2025.

Frågor och svar:

Krav på tjänsten

Fråga: Språk: vändbar svenska/finska

Vad betyder det här? Vad jag förstår så påverkar det här inte prissättningen men behöver ytterligare preciseras.

Svar: Detta innebär att tidningen är vändbar så att svenska innehållet utgör halva tidningen och andra halvan är på finska. Den svenska pärmen är således på ena sidan och finska pärmen på andra sidan. 

Anbudets innehåll

Fråga: Beskrivning av produkten

I anbudet ska ingå beskrivning av produkten. Vad betyder det här, beskrivning av vilken produkt?

Svar: Beskrivning av produkten som offereras.

Fråga: Redogörelse för minst två referenser av motsvarande uppdrag inom tryckning och distribution under de tre senast åren beräknat från sista dag för inlämnande av anbud. En skriftlig redogörelse, vilka uppgifter krävs?

Svar: Beskrivning av uppdraget, namn på uppdragsgivare, kontaktperson inklusive telefonnummer och e-postadress.

Fråga: Minst två referensprodukter som tryckts i enlighet med kraven i anbudsförfrågan. Är det meningen att referenserna ska vara fysiska?

Svar: Ja.

Fråga: Två separata arbeten/produkter?

Svar: Ja.

Fråga: Ska referenserna motsvara anbudsbegäran till 100 procent? Vid offentliga upphandlingar görs vanligen de arbetsprov som bedöms på material som kunden har meddelat eller så kan arbetsproven vara nära anbudsbegäran t.ex. vad gäller antalet sidor. Nu innehåller anbudsbegäran ju olika sidantal man också ska ge offert på.

Svar: Format, färg, papperskvalitet och efterbehandling ska vara de samma som anges i anbudsförfrågan. Sidantalet behöver inte uppgå till 32/48 sidor+pärm.

Vi bifogar ett nummer av Korsholm informerar som kan tryckas av anbudsgivaren och inlämnas till kommunen som bilaga till anbudet. Det är även möjligt att trycka andra kunders tidningar som uppfyller kraven i anbudsförfrågan.

Flera nyheter