Coronarelaterade ärenden prioriteras just nu vid hälsovårdscentralen – övriga ombeds vänta


Hälsovårdscentralen önskar att endast de med brådskande ärenden kontaktar dem just nu eftersom coronarelaterade ärenden belastar vården och prioriteras.

Sjuksköterska. Sairaanhoitaja.
Flera nyheter