Undvik besök vid närsjukhusen


På grund av det förvärrade coronaläget rekommenderas för tillfället att man om möjligt undviker besök på närsjukhusen samt socialvårdens enheter med vård och omsorg dygnet runt.

Text, teksti: NOT TODAY #CIVID19

Undantaget är besök hos anhöriga i livets slutskede.

Stanna hemma om du är sjuk. Vid besök: kom ihåg munskydd och en god handhygien.

Flera nyheter