Coronavaccinering i Korsholm


Coronavaccineringsbehovet är stort i Korsholm och vi önskar att tidsbokningar i första hand görs via webbtidsbokningen.

Spruta och ampull i handskbeklädda händer. Kädet pitävät neulaa ja purkkia.

Alla lediga vaccintider finns på webbtidsbokningen och fler tider sätts in, när resurser finns. Ni som har tid inbokat för en tredje dos, kan tidigarelägga den endast genom att besöka ett drop in-tillfälle.

Webbtidsbokning: https://telecura.korsholm.fi/
Telefon: 06 327 7000 vardagar kl. 8–12.
Telefonlinjen är stängd 22­–27.12, 31.12 och 7.1.

Om du behöver flytta tiden för så ta kontakt per telefon.

Om du tidigare har reagerat kraftigt på vaccin eller läkemedel, ska du ringa oss för att boka tid. 

Drop in-vaccinering ordnas vid Korsholms hälsovårdscentral (ingång F):

  • onsdag 15.12 kl. 15–16.30
  • tisdag 28.12 kl. 10–15
  • onsdag 29.12 kl. 10–15
  • måndag 3.1 kl. 10–15.

Coronavaccin, dos 1 och 2

Alla 12-åringar och äldre kan boka tid via webben eller komma till drop in-tillfällena. Intervallet mellan dos 1 och 2 är 6–12 veckor.

Coronavaccin, dos 3

THL rekommenderar en tredje coronavaccindos för alla som fyllt 18 år, efter att det gått minst fem månader sedan dos 2. Undantag är personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som rekommenderas en tredje dos efter att det gått minst två månader sedan dos 2.

80 år eller äldre (1941–). Vårdpersonal ringer upp alla som är 80 år eller äldre för att erbjuda en tredje coronavaccindos. Vi har ringt den äldsta befolkningen och kontaktar alla inom december.

70–79 år och riskgrupper. Boka tid via webbtidsbokningen eller besök våra drop in-tillfällen. Du kan även försöka ringa för att boka en tid, men telefonlinjen är ofta överbelastad.

18–69 år. Boka tid via webbtidsbokningen eller besök våra drop in-tillfällen.

Hemvårdens inskrivna klienter vaccineras av hemsjukvården under inplanerade hembesök. Samtidigt erbjuds klientens make/maka/sambo coronavaccin.

Serviceboenden och institutioner. Vaccinationer för boende på institutioner och vårdhem ordnas i samarbete med vaccinteamet.

5–11 åringar i riskgrupp

Information ges på webbsidan och i tidningen då alla direktiv från THL är klara och vaccineringsplanen är gjord.

Coronaintyg

Undvik att ringa oss för coronaintyg, eftersom telefonlinjerna just nu är överbelastade. Använd kanta.fi-tjänsten.

Coronaintyg fås via kanta.fi för alla som har finländskt signum och fått vaccindoserna i Finland. Om det finns  fel i coronaintyget eller doser saknas, kontakta den enhet som gett vaccinet. Om du har fått coronavaccin i Korsholm/Vörå men inte har finländsk personbeteckning, ring oss för ett vanligt vaccinintyg.

Om du har fått coronavaccindoser utomlands fås intyg från det land/enhet, där du fått vaccindoserna. Vaccindoser som getts utomlands kan inte registreras i kanta.fi. 

Flera nyheter