Viktiga kontaktuppgifter inom Österbottens välfärdsområde


Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde verksamheten 1.1.2022. För kunden och patienten är den första stora ändringen organisationens namn och nya telefonnummer.

""

Kundbetjäningscentralen 06 218 9000

 • Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt tillstånd och handledning till vår service.
 • Öppet vardagar kl. 8–16.

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 06 218 9100

 • Ring oss då du vill boka en tid till tandläkaren, tandskötaren eller munhygienisten eller om du vill få information om vår service.
 • Öppet vardagar kl. 7.30–16.

Hälso- och sjukvårdens jour 116 117

 • Ring oss då du behöver hjälp snabbt.
 • OBS! Om du behöver hjälp direkt, ring det allmänna nödnumret 112.
 • Öppet dygnet runt.

Social och krisjour 06 218 9555

 • Ring oss då du har ett brådskande behov av socialservice.
 • Öppet dygnet runt.

Allmänt nödnummer 112

 • Ring det allmänna nödnumret då du behöver hjälp direkt.
 • Öppet dygnet runt.

Telefonväxel 06 218 1111

 • Ring oss om du inte hittar de kontaktuppgifter du är ute efter.
 • Öppet vardagar kl. 7–17.

Webbtjänster

Flera nyheter