Coronainformation

Kommunens beredskapsledningsgrupp har 5.1.2022 dragit upp riktlinjer för hur kommunala verksamheter ordnas i januari med anledning av det rådande coronaläget.

Undvik besök vid närsjukhusen

På grund av det förvärrade coronaläget rekommenderas för tillfället att man om möjligt undviker besök på närsjukhusen samt socialvårdens enheter med vård och omsorg dygnet runt.