Coronavirussmitta vid Replot daghem


Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats vid Replot daghem 23.12.2021.

Två ansiktsmasker i kors. Kaksi kasvomaskia ristissä.

Alla som exponerats har informerats. Smittspårningen pågår.  

Flera nyheter