Coronavirussmitta vid Solf daghem


Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats vid Solf daghem.

Två ansiktsmasker i kors. Kaksi kasvomaskia ristissä.

Exponering har skett 3.1.2022.  Alla berörda är informerade. Smittspårningen pågår. 

Flera nyheter