Coronainformation


Kommunens beredskapsledningsgrupp har 5.1.2022 dragit upp riktlinjer för hur kommunala verksamheter ordnas i januari med anledning av det rådande coronaläget.

Såpbubbla i en hand. Saippuakupla kädessä.

Skolorna inleder terminen med närundervisning måndagen den 10 januari. Även skolornas klubbverksamheter påbörjas i normal ordning.

Vid daghemmen fortsätter verksamheten normalt men grupperna hålls åtskilda.

Vid Vuxeninstitutet, Musikinstitutet och Seniorpunkten inleds vårterminen med mindre gruppstorlekar. Grupper med tio personer inklusive ledare kan inleda verksamheten normalt. Större grupper och körerna inleder verksamheten tidigast i februari.

Kommunens sportstugor är stängda i januari. Gymnastiksalarna kan användas av föreningar och grupper med maximalt 10 personer i salen på en gång.

Kommunstyrelsen förlängde i december anvisningarna för kommunala sammanträden till och med 31.3.2022.

Länk till anvisningarna för kommunala sammanträden

Kom ihåg säkerhetsbestämmelserna

Beredskapsledningsgruppen påminner om vikten av att vaccinera sig och uppmanar alla som kan ta coronavaccin att göra det så fort som möjligt vare sig det rör sig om första, andra eller tredje dosen.

Kommunen rekommenderar också att alla ska använda munskydd, iaktta god hand- och hosthygien, stanna hemma vid förkylningssymptom och följa de regionala säkerhetsbestämmelserna.

Bekanta dig med de regionala säkerhetsbestämmelserna

Flera nyheter