Keskuskoulus årskurser 7–9 övergår till distansundervisning


Mustasaaren keskuskoulus årskurser 7–9 övergår till distansundervisning under tiden 13–20.1.2022.

Munskydd på stol i klassrum. Kasvomaski tuolin päällä luokkahuoneessa.

Elever och lärare i alla klasser i årskurs 7–9 i Mustasaaren keskuskoulu har exponerats för coronavirussmitta.

Österbottens välfärdsområdes styrelse beslutade 12.1.2022 att stänga Keskuskoulus enhet för årskurserna 7–9 under tiden 13–20.1.2022 för att undvika vidare smittspridning.

Korsholms bildningsväsende beslutade att Keskuskoulus årskurser 7–9 övergår till distansundervisning under tiden som skolan är stängd. Alla berörda är informerade.

Flera nyheter