Korsholms gymnasium på distans måndag 17.1 – klasser i andra skolor också på distans kommande dagar


Korsholms gymnasium har distansundervisning måndag 17.1 som följd av coronavirusexponering.

Munskydd på stol i klassrum. Kasvomaski tuolin päällä luokkahuoneessa.

Det finns också enskilda klasser och årskurser i andra skolor i Korsholm som under kommande dagar
har distansundervisning med anledning av exponering. Dessa är:

  • en årskurs i Mustasaaren keskuskoulu har distansundervisning 17–19.1
  • två klasser i Solf skola har distansundervisning 17–18.1
  • en klass i Norra Korsholms skola har distansundervisning 17–20.1.

Alla berörda är informerade.

Nyheten har uppdaterats 16.1.2021 kl. 18:42 gällande Solf skola. Tidigare meddelades om en klass på distans under tiden 17–19.1, karantänstiden är en dag kortare än meddelat och omfattar två klasser.

Flera nyheter