Flera fall av coronavirussmitta i skolor och daghem


Flera fall av coronavirussmitta har konstaterats i Korsholm.

Två ansiktsmasker i kors. Kaksi kasvomaskia ristissä.

Exponering har skett vid Korsholms högstadium, Solf skola och daghemmet Kuperkeikka. Smittspårning pågår och exponerade barn, elever och personal har satts i karantän.

I vardera skolan har en klass satts i karantän och vid daghemmet Kuperkeikka en avdelning. Alla berörda är informerade.

Flera nyheter