Vallgrund skola övergår till distansundervisning – exponeringar också i andra skolor och daghemsgrupper


Flera skolklasser och dagshemsgrupper har exponerats för coronavisrussmitta i Korsholm. Vallgrund skola övergår till distansundervisning.

Två ansiktsmasker i kors. Kaksi kasvomaskia ristissä.

Elever och alla lärare i Vallgrund skola har exponerats för coronavirussmitta. Österbottens välfärdsområdes styrelse beslutade idag att stänga Vallgrund skola under tiden 14–21.1.2022. Korsholms bildningsväsende beslutade att Vallgrund skola övergår till distansundervisning under tiden som skolan är stängd.

Exponeringar har också skett i flera klasser i Korsholms högstadium, en klass i Smedsby-Böle skola samt i två grupper i Böle daghem.

Dessa klasser och grupper har satts i karantän. Alla berörda är informerade.

Flera nyheter