Också Korsholms högstadium övergår till distansundervisning – samt ytterligare klasser i andra skolor i Korsholm


Korsholms högstadium har distansundervisning hela vecka tre. Listan på klasser med distansundervisning i andra skolor under nästa vecka har också kompletterats.

Munskydd på stol i klassrum. Kasvomaski tuolin päällä luokkahuoneessa.

Elever och lärare i Korsholms högstadium har exponerats för coronavirussmitta. Österbottens
välfärdsområdes styrelse beslutade idag att stänga Korsholms högstadium under tiden 17–21.1.2022.
Korsholms bildningsväsende beslutade att Korsholms högstadium övergår till distansundervisning
under tiden som skolan är stängd.

Ytterligare fall av exponeringar har också konstaterats i klasser i andra skolor i Korsholm. Även dessa
har distansundervisning under kommande dagar:

  • två klasser i Solf skola har distansundervisning 17–18.1
  • två klasser i Replot skola har distansundervisning 17–21.1

Alla berörda är informerade.

Flera nyheter