Koncepttävling för Kvevlanders område i Kvevlax

Korsholms kommun ordnar en koncepttävling för Kvevlanders område i Kvevlax. I koncepttävlingen ingår upp till fyra tomter för handel och service. Byggrätten på tomterna varierar mellan 1 800 och 4 800 m2 och tävlingsbidrag tas emot till och med 15.…

Inskrivning till grundskolorna 12.2–29.2

Inskrivning av elever (2017 födda) som höstterminen 2024 ska inleda sin skolgång i Korsholms kommuns grundskolor görs via programmet Wilma under tiden 12.2–29.2.2024.

Sök bidrag och stipendier senast 15.3

Föreningar och arbetsgrupper i Korsholm kan nu söka bidrag, bland annat verksamhetsbidrag, projektbidrag och byautvecklingsbidrag. Privatpersoner kan söka konstnärsstipendium och kulturstipendium.