Kom med och gör Korsholm till Finlands renaste kommun

Korsholms kommun deltar i Yles kampanj En miljon soppåsar 13.4–14.6. Målet med kampanjen är att inspirera människor att samla in en miljon påsar skräp i sin omgivning. Kom med och delta i skräptalkot!

NTM-centralen ordnar informationstillfällen om vägplanen för riksväg 3

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gör som bäst upp en vägplan för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela. NTM-centralen ordnar två informationstillfällen, ett i Laihela och ett i Korsholm, både för allmänheten och för kommunernas förtroendevalda.