Skräpplockning är bra motion

Jaakko Björkbacka plockar 15–20 säckar skräp från vägrenen ett par gånger i året som kommunen plockar bort.

Kartläggning av byggnadsbestånd

Korsholms byggnadstillsyn utför en kartläggning av byggnadsbeståndet i kommunen. Alla fastigheter i kommunen kontrolleras.