Korsholm 675 år

Korsholm firar sitt 675-årsjubileum år 2023. År 2023 är det också 50 år sedan det nuvarande Korsholm bildades. Kommunen inleder firandet av jubileumsåret 13.2.2023 med ett högtidligt jubileumsmöte för fullmäktige. Datumet kommer sig av att det var 13.2.1348 som socknen Korsholm nämndes för första gången – i ett kungligt brev om handelsfrihet.

Kommunen har valt att i jubileumslogon lyfta fram 675-årsjubileet för att betona Korsholms anrika historia, men i firandet lyfts också kommunens 50-årsjubileum fram. Det nuvarande Korsholm bildades år 1973 genom en samman­slagning av de fem kommunerna Björköby, Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf.

Det dubbla jubileet firas på många olika sätt runtom i Korsholm under året. Kommunen har bjudit in föreningarna att vara med och förverkliga jubileumsåret med olika evenemang. Målet är att alla korsholmare ska känna sig delaktiga i jubileumsåret och hitta program att delta i.

Inom skolorna och småbarnspedagogiken kommer man att uppmärksamma Korsholms jubileumsår på olika sätt under året. Förutom att barnen lär sig mera om Korsholm ska enheterna också få möjlighet att fira jubileet i form av egna fester under hösten.

Länk till kommunens pressmeddelande om jubileumsåret.