Stadgor

Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2013


Godkänd av kommunstyrelsen 4.4.2022


Godkänd av kommunstyrelsen 20.2.2023


Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2021, 16.8.2021, 13.6.2022, 15.5.2023, 4.9.2023 och 12.2.2024


Godkänd av kommunfullmäktige 25.3.2021


Godkänd av kommunfullmäktige 13.12.2021


Godkänd av kommunfullmäktige 20.5.2021


Godkänd av kommunfullmäktige 11.6.2009


Godkänd av kommunstyrelsen 24.3.2023


Godkänd av koncernsektionen 24.9.2019


Godkänd av kommunstyrelsen 7.2.2006