Stadgor

Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2013


Godkänd av kommunstyrelsen 4.4.2022


Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2021, 16.8.2021 och 13.6.2022


Godkänd av kommunfullmäktige 25.3.2021


Godkänd av kommunfullmäktige 13.12.2021


Godkänd av kommunfullmäktige


Godkänd av kommunfullmäktige 20.5.2021


Godkänd av kommunfullmäktige 11.6.2009


Godkänd av kommunstyrelsen 8.6.2015


Godkänd av koncernsektionen 24.9.2019


Godkänd av kommunstyrelsen 7.2.2006