Stadgor

Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2013

Godkänd av kommunstyrelsen 8.6.2015

Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2021

Godkänd av kommunfullmäktige 25.3.2021

Godkänd av kommunfullmäktige

Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2010

Godkänd av kommunfullmäktige 11.6.2009

Godkänd av kommunstyrelsen 8.6.2015

Godkänd av koncernsektionen 24.9.2019

Godkänd av kommunstyrelsen 7.2.2006