Erasmus+ Read to succeed

Med detta läsprojekt, som berör barn i åldern 6-12 år (preschool and primary school), genomför fyra skolor från Finland, Tyskland, Tjeckien och Slovenien ett internationellt samarbete för att utbyta erfarenheter och tillsammans söka och forma goda modeller som stärker, stöder och utvecklar elevernas läsfärdighet på olika sätt. Lärarnas pedagogiska kompetens och kompetensutveckling inom läsfärdighet och multilitteracitet har en avgörande betydelse för elevernas läsfärdighet.

Projektets internetsida: http://rts.splet.arnes.si

Elevernas läsfärdighet och läsförståelse är en grundläggande kompetens för skol- och studieframgång. I nationella och internationella undersökningar konstateras ofta att elevernas läsfärdigheter blir svagare. Detta innebär en stor utmaning för skolorna och lärarna i våra skolor – hur ska vi arbeta med att utveckla och förbättra elevernas läsfärdighet? Det finns behov av att utveckla system, förhållningssätt och strategier för läsfärdigheten och att hitta metoder och goda exempel som stimulerar elevernas läslust.

En trend är att pojkarna allmänt har en svagare läsfärdighet och att skillnaden mellan pojkarnas och flickornas läsfärdighet läsfärdighet ökar. Detta är oroande och kan i slutändan bli en utslagningsmekanism i samhällsutvecklingen.

Deltagande skolor:

Norra Korsholms skola: 235 elever + 48 förskolebarn

Grundeschule am Amalienhof (Tyskland, Berlin) (330 elever)

Osnovna sola Smarjeta (Slovenien) (280 elever)

Zakladni skola Hranice (Tjeckien) (750 elever)

Erasmus
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This project is co-funded by the European Union