Skolans kvalitetsarbete

Skolan har aktivt strävat efter att arbeta med utvärdering och kvalitetsfrågor. Ett struktur för utvärdering av verksamheten finns vid skolan. Detta underlättar arbetet med kvalitetsutvecklingen. Avsikten är att ständigt följa upp olika delområden inom skolans verksamhet.

Skolans kvalitetsarbete

Länken nedan visar grunden för det kvalitetssystem som utvecklats vid skolan.