Ändring av detaljplan för kvarter 13a och 13b i Solf

Skede: Ett planutkast var framlagt 15.4–14.5.2021 (MBF 30§).