Ändring av detaljplan för kvarter 13a och 13b i Solf

Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare

Skede: Ett förslag till plan är framlagt 27.2–27.3.2024 (MBF 27§)


Skede: Ett planutkast var framlagt 15.4–14.5.2021 (MBF 30§).