Snilleblixt

Norra Korsholms skola är Finlands första officiellt utnämnda Snilleblixtskola. Arbetssättet har införts från Sverige. Med verksamheten vill vi hjälpa till att uppmuntra och stärka elevernas medfödda nyfikenhet och lust att lära och öka elevernas intresse för teknik och naturvetenskap.

Snilleblixtverksamheten utvecklar bl.a. elevernas tro på sig själv och sina idéer, en förmåga att utforska omvärlden och lösa sina problem samt praktiskt tillämpa sina kunskaper för att förverkliga sina idéer.

Inom snilleblixtverksamheten arbetar vid med huvudområdena Pilla, Sätta ihop, Upptäcka, Klura, och visa.

Under Snilleblixtdagarna jobbar vi också med Bloxels och Lego Mindstorm.

Välkommen att besöka oss under våra Snilleblixtdagar!